Hur kommer digitaliseringen att förnya jord- och skogsbruket?

Kom och lyssna på mycket intressanta föreläsningar om digitalisering!

2.11 kl. 18-21 Kvarkens Värdshus, Rudträskvägen 6, 65870 Björköby

Tage Stam (Geotrim Oy Ab) berättar om Digitala verktyg för jordbruket, Andreas Ahlholm (Skogscentralen) om E-tjänsten MinSkog.fi, Nora Backlund (YA!) om ”Smarta lösningar!” om cirkulär ekonomi i jordbruksbranschen, Irene Vänninen (Luke, Naturresursinstitutet): ”Mirakler eller verkliga lösningar?” Digitalisering i nu- och framtidens växthusproduktion och Robert Jordas (Robbes Lilla Trädgård Ab) om Framtidens våningsodling

 

8.11 kl. 10-15 Norrvalla, Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Mikael Blomqvist & Simon Nässlin (ÖSL) berättar om Exempel på digitaliseringen: basskiften och dräneringsplanering, Nora Backlund (YA!) om ”Smarta lösningar!” om cirkulär ekonomi i jordbruksbranschen, Filip Högnabba (Hortilab) om Digitaliseringen i markkartering och analys, Björn Stenmark (Skogscentralen) om E-tjänsten MinSkog.fi.

 

14.11 kl. 10-15 Kronoby Kommungården, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby

Magnus Långskog (ÖSL) berättar om MobiWisu och framtidens ’digitalt stödda’ odlingsplanering, Andreas Willfors (Yrkeshögskolan Novia) om Biogasproduktion i jordbruket och Jan Slotte (SVF) om Skogsvårdsföreningarnas digitala tjänster.

Vid alla tillfällen deltar Juha Arrasvuori fr. Vasa universitet: Introduktion till digitaliseringen av jord- och skogsbruket. DIGI-Botnia vid Vasa universitet arrangerar tillfällen. Mer info klicka här.