Höstanmälan i miljöersättningen görs 19-30.10.2015

Nu kan du göra dina höstanmälningar i Vipu-tjänsten!

Anmälan gäller tilläggsåtgärderna växttäcke vintertid, placering av flytgödsel och återanvändning av näringsämnen och organiska ämnen.

Svenska anvisningarna hittar ni här: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/172/cover eller för utprintning i pdf-format klicka Höstanmälan 2015 anvisningar.

Lantbrukssällskapets växtodlingsrådgivare hjälper vid behov. Ta kontakt!