Höstanmälan i miljöersättningen, 3 – 31.10.2016

ProAgria Lantbrukssällskapets rådgivare hjälper dej att fylla i höstanmälan. På så vis säkerställer du dej om att alla årets förändringar beaktas. Anmälan görs i elektroniskt i Vipu-tjänsten eller på blankett 465.
Inom oktober månad anmäls de skiften där åtgärden växttäcke vintertid, placering av flytgödsel i åker och återanvändning av näringsämnen och organiskt material genomförs.
För åtgärden växttäcke vintertid behöver minst 20 % av förbindelsearealen anmälas. Kom ihåg att högst 20 % med reducerad bearbetning godkänns som växttäcke.
Närmare info finns på Mavis hemsidor.