Högsta stödet för täckdikning någonsin!

I Jord och skogsbruksministeriets förordning som träder i kraft den 16.3.2019 har investeringsstödet beräkningsgrund för täckdikning höjts!

BIDRAGET ÄR 35 %, plus ytterligare 5 % för reglerad dränering eller totalt 40 % i bidrag. Bidragsgrunden räknas ut på godtagbara kostnader som för täckdikning har höjts till 4.20 € / löpmeter täckdike och för reglerad dränering maximalt 850 € / ha. Stödet kan sökas för nytäckdikning, omtäckdikning, kompletteringsdikning och för reglering av dräneringen, det vill säga byggande av t.ex. reglerbrunnar, minimistödgränsen för bidraget är 3000 €.  Ansökningstiden är fortlöpande och behandlas enligt perioderna 16.3–15.8, 16.8–15.10, 16.10.2019–15.1.2020.

Till ansökan bifogas dräneringsplan med plankarta, arbetsbeskrivning och kostnadsvärdering.