Hjälp med EU-Stödansökan – boka rådgivaren i tid

Vi rådgivare hjälper dig gärna med vårens EU-stödansökan gällande jordbruksstöd.  Den elektroniska stödansökan via Vipu öppnar enligt Mavi i månadsskiftet mars/april men kan dra ut till april så  boka rådgivaren i god tid.

Vi som gör stödansökan våren 2014 är följande:
• Stefan Nordman,      tfn. 0400-266 682,  Kristinestad
• Magnus Långskog,   tfn. 050-551 1693 ,   Närpes
• Jan-Erik Back,           tfn. 050-441 7511,   Vasa
• Rickard Rex,              tfn. 040-515 0285,   Vasa
• Ulrika Wikman,        tfn. 050-5852 305,   Vasa
• Jonas Löfqvist,          tfn. 050-375 4328,   Bennäs
• Madelene Lindqvist, tfn. 050-436 5847, Bennäs
• Margareta Slotte,      tfn. 050-411 1780,   Bennäs