Guiden ”Åkerns användningsalternativ”

I guiden ”Åkerns användningsalternativ” behandlas alternativen i miljöersättningen, stödvillkoren och –nivåerna men också de krav nya förgröningsstödet för med sig.

Broschyr

Guiden går igenom bl.a. miljöförbindelsen och alla de olika skiftesvisa åtgärderna som man kan välja bland. Guiden berättar praktiskt vad växttäcke vintertid är, vilka villkoren kring miljövårdsvallar (skyddszon, flerårig miljövall, NVÅ-vall) och mångfaldsåkrar  (ängs- och fågelåkrar, viltåkrar och landskapsåkrar) är.  I guiden finns också beskrivet vad fånggrödor är och förslag på utsädesmängder.

Länk till guiden klicka här.

Guiden har delats ut på stödinfotillfällen men här kan den också laddas ner om man blev utan.