Grundkurs i ekologisk husdjursproduktion, Vasa/Karis/Åland

Planerar du att börja med ekohusdjur eller står en generationsväxling inför dörren på ekohusdjursgården? Eller vill du lära dig mer om ekologisk husdjursproduktion – möjligheter, utmaningar, marknad och villkor?

Tid: Måndag 30.3.2015 och tisdag 14.4.2015 kl. 09.30–15.00.
Plats/Vasa: Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, rum FT 2076
Plats/Karis: Karis Axxell, Bangatan 75, 2:a våningen
Plats/Åland: Prakticum, Jomala gårdsvägen 17

Föreläsningarna sker på distans från Vasa och Karis. Som deltagare är man på plats i Vasa, Karis eller på Åland.

Ekohusdjursdagarna är gemensamma för Svenskfinland och arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten i samarbete med ProAgria NSL, ProAgria ÖSL och Ålands Hushållningssällskap.

Kursen uppfyller utbildningskravet på två dagar som ingår i ekohusdjursförbindelsen för 2015. Kravet gäller den som söker en helt ny förbindelse för ekohusdjur eller vid en generationsväxling behöver kursen.

Kursinnehåll:
Dag 1: Ekoförbindelse, ekogranskning, övriga stöd och eko. Anskaffning av djur, medicinering, förhållanden, skötsel, ekonomi och marknad
Dag 2: Utfodring till ekodjur. Krav på planer och dokumentation.

 Kursprogrammet i pdf här.

Föreläsare: Peter Björkmark, Österbottens NTM-central, Micaela Ström ProAgria NSL, Thomas Snellman Pedesöre och Jan-Olof Johnsson, ProAgria ÖSL.

Kursavgift: 80 euro/dag. Kaffe och lunch på egen bekostnad.
Anmälan senast 23.3.2015 till: Studiesekreterare tfn 06-324 23 77 eller vuxcenter@yrkesakademin.fi.

Tilläggsinfo: Roger Frants 044-750 32 55, roger.frants@yrkesakademin.fi 

Förfrågningar också i Österbotten till Jan-Olof; jan-olof.johnsson@proagria.fi / 050-386 5921 , Nyland/Åboland till Micaela; micaela.strom@nsl.fi /044-380 7771, och Åland till Kerstin; kerstin.lundberg@landsbygd.ax

Kursannons i pdf här.

logo_YA_NSL_OSL