Grodda kärnor.

Svåra förhållanden allmänt i Österbotten på spannmålsåkrar efter regnveckorna. Grodda och mögelangripna kärnor finns i alla spannmålsslag, speciellt i liggsäd men också i stående bestånd.

Evira och Suomen Viljava publicerar statistik på spannmålens kvalitet i Finland. Resultaten uppdateras regelbundet varefter nya spannmålsprov kommer in.

WP_003882WP_003877