Greppa marknaden Österbotten!

Ett seminarium för dig som vill få odlingstips inför 2016 och förbättra kunskaperna om spannmålsmarknaden.

GREPPA MARKNADEN ÖSTERBOTTEN!

I samarbete med Yrkesakademins projekt Kursgården, ÖSP och ProAgria Lantbrukssälskapets projekt Agrotillväxt.

 

Datum 11.2 

Plats: Campus Kungsgården i Vasa, adress Kungsgårdsvägen 30A

Program:

18:00    Välkommen – YA!, projekt Kursgården, ProAgria Lantbrukssällskapet – projekt AgroTillväxt,

Martin Edman och Fredrik Grannas, ÖSP

18:20     Marknadsläget just nu och exportmarknaden 2016 – Rikard Korkman SLC

19:10    Havreexport i odlarregi – ÖSP och Polaroats

19:30    Kaffe och semla

19:50    Altias behov av korn 2016 och framtidsutsikter – Marjo Marttila, Altia Corporation

20:30    Förkalkyler 2016 och vilka grödor gav bäst lönsamhet ifjol

– Jan-Erik Back ProAgria Lantbrukssällskapet

21:15    Diskussion

 

Anmälan senast 8.2.2016 på wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses eller tfn 050 358 0198.

Deltagaravgift 25 €  (Seminariet är kostnadsfritt för ÖSP-medlemmar)

 

Agro-Tillvaxt-Logo        ELY_swe

ÖSP            lippu_ja_tunnuslause_svenska