Gör anmälan om överföring av stödrätter senast 15.6

Mavi informerar 8.6.2015
I år kunde jordbrukarna för första gången ansöka om grundstöd som bygger på gårdsstöd och stödrätter. Om jordbrukaren har uppgett mindre stödberättigande areal än stödrätter i stödansökan, upphävs de överloppsstödrätterna. Man kan undgå upphävning genom att överföra stödrätter till aktiva jordbrukare eller frivilligt återlämna stödrätter till den nationella reserven.

Jordbrukarna kan enkelt kontrollera läget för sina stödrätter i Viputjänsten där det finns information om såväl de aktuella stödrätterna som om huruvida besittningen av stödrätter är riskerad.

Överföringar av stödrätter anmäls med blankett 103B och bilaga 103A. Blanketterna kan hämtas från www.suomi.fi

Anmälan inlämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 15.6.2015.

Stödrätter kan också återlämnas till den nationella reserven med en fritt formulerad ansökan som ges in till den egna regionens NTM-central senast 15.6.2015.