Fullmakter till Livsmedelsverkets nötregistret

OBS! Nötregistret flyttas till Livsmedelsverket – minns att ge fullmakt till Mtech och ETT!

Detta gäller alla nötgårdar! Nötregistret övergår från Mtechs till Livsmedelsverkets ägo från mars 2022.

Fullmakterna ges främst via Suomi.fi-tjänsten av gårdens djurhållare, gärna i god tid!

Anvisningar finns att läsa här!