Friluftsdag för jordbrukare 5 juni i Solf

Samarbetsgruppen för jordbrukarnas företagshälsovård i Korsholm och Vasa ordnar friluftsdagen ”Efter sådd – mitt i brodd”

inkommande fredag kl. 13-16 vid sportstugan i Solf, Västersolfvägen 231.

Programmet består av:

  • Gång- och muskeltest – FHV
  • Aktuellt om växtskydd – Berner
  • Växtanalyser och gödsling – Yara
  • Markkartering, vattenanalyser – Hortilab
  • Kort fältstig med vinster, Råd 2020 – ProAgria Lantbrukssällskapet
  • Traktorer – Valtra
  • Ätliga vilda växter – Marthaförbundet

Korv och sallad bjuder Atria på under dagen.

Arrangörsgruppen består av representanter från ÖSP:s lokalavdelningar i Korsholm och Vasa, företagshälsovården i Korsholm, LPA och ProAgria Lantbrukssällskapet.

Välkomna!

IMG_0807