FARMER TIME FINLAND

Farmer Time Finland ger producenten möjlighet att visa sin vardag åt framtidens konsumenter och beslutsfattare – barn och ungdomar! Enkelt med hjälp av digitala verktyg och som en del av barn- ungdomsgruppens verksamhet!

Mera information via projektets hemsida:

http://www.farmertime.fi