Vill vi skapa ett österbottniskt Gemensamt matbord?


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Vi skapar vår framtid – tillsammans!

Vi vill att Du är med och utvecklar ett gemensamt Österbottniskt matbord! Vi behöver aktiva deltagare bland producenter, förädlare, livsmedelsindustrin, handeln, export, import, olika organisationer med anknytning till livsmedelsproduktion – vi behöver nya idéer för framtiden, kom med!

Utredningsman Reijo Karhinen presenterar sin rapport ”En ny början” med förslag till åtgärder som stärker lantbrukarnas ekonomi.

Program:

9:30 Presentation och debatt (öppet för alla)

11:30 Lunch

12:30 Inledande diskussion om Gemensamt matbord (för aktörer i sektorn)

Anmälan senast 20.8. via eduya.fi

Plats: YA! Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa.

Tillfället är tvåspråkigt utan tolkning.