Växtskyddsexamen


Evenemangsdetaljer


2.4. vid anmälan ges info hur kursen genomförs.

Dagsprogram:
12:00- Genomgång av kursmaterialet

14:00 Kaffe

14:30 – 15:30 Tent

Pris: 90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälan med kontaktuppgifter till Lantbrukssällskapet, Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi  en vecka före  tillfället.

Tukes självstudiematerial hittas här.