Växtskyddsexamen 19.2 YA Närpes


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Tentamenstillfällen med genomgång av kursmaterialet ordnas av ProAgria Lantbrukssällskapet:

Plats: YA i Närpes, Ängskullsvägen 1

Datum: 19.2.2019 kl 12:00

Dagsprogram:

12:00 – 14:00 Genomgång av kursmaterialet
14:00 – 14:30 Kaffe
14:30 – 15:30 Tent

Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor: https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsutbildning-och-examen

Pris:   90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälan med kontaktuppgifter till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi  en vecka före respektive tillfälle.