Infotillfälle om Österbottens Näringshjul


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Österbottens Näringshjul är ett projekt som har som målsättning att effektivera utnyttjandet av näringsflöden, minska belastningen på vattendragen och förbättra de lokala vattendragens tillstånd.

Ett infotillfälle kommer att ordnas den 7.3 kl. 12.30 – 15.00 i Pörtom UF för alla intresserade.

Projektets aktörer presenterar sig med korta föredrag. Det bjuds på kaffe och bulla.

Ingen förhandsanmälan behövs.

Välkomna!