Grundkurs i ekologisk odling, Vasa – start 29 januari 2018


Evenemangsdetaljer

  • Date:

Tidpunkt: 29.1, 1.2, 7.2, 15.2 och 20.2 2018.
Totalt 5 dagar, dagligen kl. 9.00 – 15.30.
Plats: YA! Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 37 A, 65 380 Vasa
Kursavgift: 80 euro/kursdag + moms 24%. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan sker elektroniskt på www.eduya.fi/utbildningar/category/naturbruk senast den 22.1.2018.

Utbildningsanordnare: EduYA Ab vid YA! i Österbotten

Måndag 29.1. Produktionsvillkor, omläggning till eko, ekoutsäde
Ekologisk odling – principer och historia
Produktionsanvisningarna och -villkoren och för ekologisk produktion.
Ekoutsäde, krav och tillgång
Kalkylering för omläggning till ekologisk odling

Torsdag 1.2   Markskötsel, näringsförsörjning, gödsling och vallodling
Markbördighet och markvård
Näringsförsörjning, biologisk kvävefixering, fosfor- och kaliumkällor
Gödsling – stallgödsel, organiska gödselmedel och gröngödsling
Odling av ensilage- och gröngödslingsvall

Onsdag 7.2 Växtföljdens betydelse och planering, odla spannmål och proteingrödor
Växtföljden (förfruktsvärde, näringsleverans och –behov)
Planera gårdens växtföljder
Odling av spannmål, proteingrödor, blandgrödor och oljeväxter

Torsdag 15.2 Växtskydd i eko, ekologisk trädgårdsproduktion
Bekämpning av frö- och rotogräs
Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Maskin- och bearbetningsteknik
Odling av specialgrödor – grönsaker, potatis, bär och frukt

Tisdag 20.2 Ekoförbindelse, -marknad, -granskning, samarbete
Ansökan om ekoförbindelsen
Anslutning till ekogranskningen, övrigt kring utsäde och omläggningstid
Marknaden för ekoprodukter, samarbete mellan växt och djurgårdar
Projektet EkoNu och Råd 2020 – eko

Föreläsare: Ulrika Wikman, Jan-Olof Johnsson, Tor-Erik Asplund, NTM-centralen, Boris Lindgård BT-Agro, ekoproducenter m.fl.

Tilläggsinfo: Utbildare Roger Frants YA!, tfn 044-750 3255 eller roger.frants@yrkesakademin.fi.
Ekorådgivare Ulrika Wikmann, Lantbrukssällskapet, tfn 050-5852 305 eller ulrika.wikman@proagria.fi.

Ändringar i kursprogrammet kan förekomma.

Programmet i pdf-format klicka Ekogrundkurs 2018

Ekogrundkursen är riktad till:

1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling och söker förbindelsen för ekologisk produktion (Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan den söks.)

2) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.