Försök och nya spannmålssorter på försöksstationen, Ylistaro


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Vi bekantar oss med Lukes sort-, växtskydds- och gödslingsförsök. Vi är mestadels ute på försöksfälten tillsammans med Lukes forskare och ProAgria växtodlingsrådgivare.

Plats: Lukes försöksstation, Alapääntie 104, Ylistaro

Länk till anmälan 

Arrangör: KursGården 20+, EduYA Ab