Ekohusdjurskurs 2020, streamas


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Info pga av smittspridningen av coronaviruset!

EduYA meddelar följande: årets ekohusdjurskurs 24.3. och 31.3.2020 hålls som distanskurs via nätstreaming. De till kursen anmälda kursdeltagarna har erhållit information via email och sms den 18.3.2020, gällande de praktiska detaljerna kring distanskursen. För närmare info: Ann-Sofi Ljungqvist, EduYA. tel. 044-750 3220.

Datum:  24.03 och 31.3.2020, kl. 09.30 – 15.00

Sista anmälningsdag: 17.3.2020 till https://www.eduya.fi/utbildningar/category/naturbruk

Arrangör: EduYA Ab

Förfrågningar: Ann-Sofi Ljungqvist YA!, tfn 044-750 32 20 eller ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi

Pris: 100 € (Exkl. moms.)/dag. Lunch och kaffe på egen bekostnad

Målgrupp: Riktar sig till personer som skall starta ekohusdjursproduktion.

Program 24.3.2020:

Ekoförbindelse och kontroll
• Djurgårdens villkor för stöd
• Ansökning till kontrollen
• LFA-tilläggsdel, djurstöd
• Stöd för djurens välbefinnande
• NEUVO 2020- systemets möjligheter på ekodjurgården

Förutsättningar för ekohusdjursproduktion, Anders Salo, ProAgria ÖSL
• Anskaffning av djur
• Medicinering i ekoproduktion
• Förhållanden på djurhållningsplatsen och skötsel
• Ekologisk djurhållning; ekonomi och marknad

Utbildare: Tomas Räfså, NTM-centralen och Anders Salo, ProAgria ÖSL

Program 31.3.2020:

Utfodring av ekodjur
• Övergång till ekologisk husdjursproduktion
• Planering av foderproduktion
• Bete (krav på utevistelse)
• Kraftfoderalternativ
• Handel mellan gårdar och nödvändiga dokument

Ekojordbrukare berättar om sina erfarenheter av ekologisk husdjursproduktion och övervakning, Lars Ström

Ekohusdjursgårdens dokumentering, Thomas Snellman
• Djurskötselplan
• Utfodringsplan/foderbokföring
• Dokument som behövs vid kontroll
• Djurbokföring (nötdjursregistret, fårregistret), djur i omläggning dokumenteras

Utbildare: Anders Salo och Jenny Treier, ProAgria ÖSL; ekoproducent Lars Ström och Thomas Snellman