Ekohusdjurskurs 2020, Gamla Vasa


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Plats: YA! Klassrum 122, i B-huset, Kungsgårdsvägen 37, 65380 Vasa

Datum:  24.03 – 25.3.2020, kl. 09.30 – 15.00

Sista anmälningsdag: 17.3.2020 till https://www.eduya.fi/utbildningar/category/naturbruk

Arrangör: EduYA Ab

Förfrågningar: Ann-Sofi Ljungqvist YA!, tfn 044-750 32 20 eller ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi

Pris: 100 € (Exkl. moms.)/dag. Lunch och kaffe på egen bekostnad

Målgrupp: Riktar sig till personer som skall starta ekohusdjursproduktion.

Program 24.3.2020:

Ekoförbindelse och kontroll
• Djurgårdens villkor för stöd
• Ansökning till kontrollen
• LFA-tilläggsdel, djurstöd
• Stöd för djurens välbefinnande
• NEUVO 2020- systemets möjligheter på ekodjurgården

Förutsättningar för ekohusdjursproduktion, Anders Salo, ProAgria ÖSL
• Anskaffning av djur
• Medicinering i ekoproduktion
• Förhållanden på djurhållningsplatsen och skötsel
• Ekologisk djurhållning; ekonomi och marknad

Utbildare: Tomas Räfså, NTM-centralen och Anders Salo, ProAgria ÖSL

Program 25.3.2020:

Utfodring av ekodjur
• Övergång till ekologisk husdjursproduktion
• Planering av foderproduktion
• Bete (krav på utevistelse)
• Kraftfoderalternativ
• Handel mellan gårdar och nödvändiga dokument

Ekojordbrukare berättar om sina erfarenheter av ekologisk husdjursproduktion och övervakning, Lars Ström

Ekohusdjursgårdens dokumentering, Thomas Snellman
• Djurskötselplan
• Utfodringsplan/foderbokföring
• Dokument som behövs vid kontroll
• Djurbokföring (nötdjursregistret, fårregistret), djur i omläggning dokumenteras

Utbildare: Anders Salo och Jenny Treier, ProAgria ÖSL; ekoproducent Lars Ström och Thomas Snellman