Ekogrundkurs, start 31 januari 2019, YA! Vasa


Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Etiketter: ,

Grundkurs i ekologisk odling – januari-februari 2019, Vasa

Grundkursen i ekologisk produktion ger mångsidig info om ekologisk produktion och dess möjligheter. På kursen får du tips kring ekoproduktionen och hur man också kan utveckla den konventionella odlingen.

Det första villkoret i ekoförbindelsen är att verkställa Ekogrundkursen (5 dagar). Enligt nuvarande information från JSM/Livsmedelsverket kommer det inte att vara möjligt att ansöka om nya ekoförbindelser 2019 (ekoförbindelsen är förutsättningen för ekostödet). I detta nu vet vi inte när nya ekoförbindelser kan sökas. Man kan ansluta sig till ekokontrollen och efter omläggningstiden producera och sälja ekoprodukter.

Man kan ändra sin ekoförbindelse från ekoväxtproduktion till en ekohusdjursförbindelse eller vice versa.

Mer info på Livsmedelsverkets hemsida.

Tidpunkt: 31.1, 5.2, 8.2, 13.2 och 19.2 2019. Totalt 5 dagar, dagligen kl. 9.00 – 15.30.

Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Plats: YA! A-huset, Kungsgårdsvägen 37 A, 65 380 Vasa. Klassrummet A 1011 intill matsalen.

Kursavgift:  80 euro/kursdag + moms. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan:  Sker elektroniskt på www.eduya.fi senast den 21.1.2019. Om du har frågor gällande anmälan kontakta studiesekreteraren på tfn 06-324 2403.

Tilläggsinfo: Lärare Roger Frants YA!, tfn 044-750 3255/roger.frants@yrkesakademin.fi. Ekorådgivare Ulrika Wikman Lantbrukssällskapet, tfn 050-5852 305/ ulrika.wikman@proagria.fi.

Kursprogram: Programmet i pdf-fil klicka här.

Torsdag 31.1.  Produktionsvillkor, omläggning till eko, ekoutsäde, trädgårdsproduktion
Ekologisk odling – principer och historia.
Produktionsanvisningarna och -villkoren och för ekologisk produktion.
Odling av specialgrödor – grönsaker, potatis, bär och frukt.
Ekoutsäde, krav och tillgång

Tisdag 5.2        Markvård, näringsförsörjning, gödsling och vallodling
Markbördighet och markvård
Näringsförsörjning, biologisk kvävefixering, fosfor- och kaliumkällor
Gödsling – stallgödsel, organiska gödselmedel och gröngödsling
Odling av ensilage- och gröngödslingsvall

Fredag 8.2       Växtföljdens betydelse och planering, spannmål och proteingrödor

Växtföljden (förfruktsvärde, näringsleverans och –behov)
Planera gårdens växtföljder
Odling av spannmål, proteingrödor, blandgrödor och oljeväxter

Onsdag 13.2    Kalkylering att lägga om till eko. Ogräsbekämpning i eko.

Kalkylering för omläggning till ekologisk odling
Bekämpning av frö- och rotogräs
Maskin- och bearbetningsteknik

Tisdag 19.2      Ekoförbindelse och -granskning, ekomarknad, samarbete

Ansökan om ekoförbindelsen
Anslutning till ekogranskningen, övrigt kring utsäde och omläggningstid
Marknaden för ekoprodukter, samarbete mellan växt och djurgårdar
Råd 2020 – eko

Ändringar i kursprogrammet kan förekomma.

Föreläsare:

Ekorådgivare Ulrika Wikman och Anders Salo, växtodlingsrådgivare Margareta Slotte och ekonomirådgivare Tor-Erik Asplund från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.
Ansvariga för ekokontrollen och – förbindelsen vid Österbottens NTM-central.
Flera olika ekoproducenter från Österbotten

Utbildningsanordnare: EduYA Ab