Inhiberad! Bondebåten 2020


Evenemangsdetaljer


Den omtyckta Bondebåten 2020 arrangeras igen fredag 27.3. 2020.

För att säkra din plats så anmäl till EduYA,  https://www.eduya.fi/utbildningar/item/bondebaten 

Pris: 50 euro + middag (middagen sponsoreras av utställare) €

Program:

På vägen till Umeå med Wasaline fritt valbara föreläsningar kring företagsledning, regenerativt lantbruk, satellitstödd gödsling, GreenCare, energi, markstruktur, vallproduktion etc. På ditvägen hela tiden pågående minimässa med 10- 16 utställare.

I Umeå valbara studiebesök;

  1. Stor mjölkgård, ”KoOlle”
  2. Glassbonden, gård med glassproduktion och besöksnäring
  3. SLU Röbäcksdalen Biomassacentret
  4. Egen tid i Umeå

På hemvägen gemensam festmiddag samt dans. Bondebåten arrangeras i samarbete mellan YA, ÖSP och Lantbrukssällskapet.

Bussar till och från Vasklot ingår.

Utbildare: Föreläsare från Yara, ProAgria, BCA, Helsingfors universitet etc. Följ detaljprogrammet på Fb; YA! Naturbruksbrickan

 Förfrågningar: Henrik Ingo, tfn 044-7503229