Plats: Kungsgårdsvägen 30 A, A-huset, klassrum MMEL2089 Tid: 26-27.3 2019, kl. 9:30-15:00. Avgift: 100 euro + moms/kursdag Info: Roger Frants, tfn 044-750 32 55, EduYA Ab. Anmälan: Senast 19.3.2019 via […]

Tentamenstillfällen med genomgång av kursmaterialet ordnas av ProAgria Lantbrukssällskapet: Plats: YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A Datum: 4.4.2019 kl 12:00 Dagsprogram: 12:00 – 14:00 Genomgång av kursmaterialet 14:00 – […]