Ekogrundkursen börjar 6.3 vid YA! i Vasa

Vårens grundkurs i ekologisk odling sparkar igång. Under kursen går vi igenom det grundläggande i ekologisk växtodling. Produktionsvillkoren för ekologisk produktion styr odlingen mycket och kraven tas upp ordentligt.

Vi som föreläser är Ulrika Wikman, Jan-Olof Johnsson, Jonas Löfqvist. Flera ekoodlare deltar med sin erfarenheter under kursen.

Ekogrundkursen är riktad till:
1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling och söker specialmiljöstödet ekologisk produktion (Ekoavtalet förutsätter minst fem dagars utbildning innan avtalet söks.)
2) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

I händelsekalendern finns uppgifter på plats, datum och anmälan.