Ekogrundkurs mars 2015

Ekogrundkursen startar torsdag 5 mars 2015.

Följande kursdagarna är 11.3, 17.3, 20.3 och 25.3 (Obs! kursdag 3 har ändrat datum)Foto 4.
Kursen är totalt 5 dagar mellan kl. 9.00-15.30.

Platsen är YA! B-huset rum 122, Kungsgårdsvägen 37 A, 65 380 Vasa.

Föreläsare är ekorådgivare Ulrika Wikman och Jan-Olof Johnsson från Lantbrukssällskapet samt Peter Björkmark från NTM-centralen i Österbotten. Ekojordbrukare deltar också och berättar om sina erfarenheter av ekologisk produktion.

Kursavgiften är 60 euro/kursdag. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan sker senast 26.2 2015 till studiesekreteraren vid YA!, tfn. 06-324 2377 eller vuxcenter@yrkesakademin.fi.

Ekogrundkursen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten.
Mer info på www.yrkesakademin.fi och www.lantbrukssallskapet.fi på Händelsekalendern.