Ekoförbindelsen 2016 – Nya växt- och djurförbindelser görs!

Villkoren för ekoförbindelsen i år är som ifjol i stort sett. Den här våren behöver man dock vara alert med datumen. Sista ansökningsdag för ekoförbindelsen följer huvudstödsansökan, dvs. 15.6. MEN observera att ekoförbindelsen startar 1 maj 2016, som det tidigare år gjort. Det betyder att man skall ansluta sig till Eviras ekokontrollsystem senast 30.4.2016 och allt odlas och produceras enligt ekologiska principer därefter.

I praktiken är det skäl att sända in ansökan om ekoförbindelsen (Mavi bl. 215 – www.suomi.fi ) tillsammans med anslutning till ekokontrollsystemet och alla obligatoriska dokument inom april till NTM-centralen.

Speciellt viktigt att husdjursgårdar som går över med djuren till eko har allt klart byggt och i skick 1 maj 2016. Den första ekogranskningen kommer att göras senast 15.6., och om det vid granskningen kommer fram fel kan ansökan inte godkännas, ingen ekohusdjursförbindelse göras och ingen ekoersättning för husdjursproduktion betalas 2016. Det samma gäller för ekoväxtproduktionen.

 

Agro-Tillvaxt-Logo            lippu_ja_tunnuslause_svenskaELY_swe_small