Dränerarna informerar:

Värmeböljan får grundvattnet att sjunka med fart, och försommaren ser ut att bli riktigt torr.
VIKTIGT att ta en titt i regleringsbrunnarna och aktivera regleringen så länge som det finns vatten i marken.
Försöken på Söderfjärden visar att du en torrare sommar kan få en skördeökning på 500 – 1000 kg/ha, bara du aktiverar regleringen och underbevattnar där du har tillgång till vatten.