Dräktighetstest via produktionsuppföljningsprov

Valio har från 1.9.2015 börjat analysera dräktighet via produktionsuppföljningsprov. Testet kan beställas från analysproven om man använder streckkodsburkar. Beställning görs kovis via ProvLink (senaste version). Vill du ta i bruk ProvLink, kontakta någon av våra tekniska rådgivare.

Mer information finns på vår hemsida.

/publikationer