Direktörstjänsten på Lantbrukssällskapet lediganslagen

ProAgria är en rådgivningsorganisation som arbetar med lantbruks- och trädgårdsföretagare samt med landsbygdsutveckling. Vi är 25 anställda och finns i hela Österbotten. Vi ingår i det nationella nätverket ProAgria.
Då nuvarande direktör övergår i annan tjänst söker vi en Direktör  för att leda landsbygdsrådgivningen i Österbotten.
Vi önskar att du har högre högskoleexamen, god kännedom om lantbruk och landsbygd, initiativförmåga samt förmåga till samarbete. Erfarenhet av företags- eller organisationsledning är en stor merit.
Vi erbjuder en god arbetsgemenskap, möjlighet att förverkliga nya idéer samt stöd av ett nationellt nätverk inom ramen för ProAgria.
Ansökningarna med löneanspråk riktas till Styrelsen, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f., Handelsesplanaden 16 D, 65100 Vasa och skall vara oss tillhanda senast 5.12. På förfrågningar svarar ordförande Mats Källman tfn 050-511 1354 samt direktör Henrik Ingo tfn 050-69222, henrik.ingo(at)proagria.fi.