De varma dagarna ökar risken för angrepp av fritfluga i år igen

Det varma och soliga vädret ökar risken för angrepp av fritflugan i höstsäd. Fritflugan är aktiv och lägger ägg ännu när dagstemperaturen överstiger 14 grader, men upphör om dygnets medeltemperatur understiger 10 grader. Larven som kläcks utvecklas i  temperaturer som överstiger 12 grader. Larven skadar plantans huvudskott vilket kraftigt försämrar den fortsatta utvecklingen. Uppföljning och eventuell bekämpning av fritflugan är aktuell på åtminstone de skiften som såddes i månadsskiftet augusti-september, men all spannmål som just grott och där broddbildningen kommit igång riskerar att angripas. Fritflugan är 2-3 mm stor och blänkande svart. 5 flugor/gul limfälla/dygn räknas som bekämpningströskel och denna har för många odlare redan uppnåtts. Bekämpning med pyretroidpreparat är möjligt redan vid 1,5-2-bladsstadiet. Risken för skador minskar vid 4-bladsstadiet. Mer info kan hittas här: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper/pelto/viljat

 

WP_20140915_004