De nationella ekodagarna ordnas 25-26.11.2014 i Seinäjoki

Dagarna är riktade till alla som är intresserad av eko. I programmet finns många talturer av ekoproducenter, företagare och forskare. Ämnen som tas upp är t.ex. läget med ekoutsäde, ekofoder, slaktning av ekokött och hur få ekomatkedjan att fungera. Den 26.11 arrangeras flera utfärder till intressanta jordbruk och företag. Marco Schlüter, verksamhetsledare  vid IFOM:s EU-grupp, berättar om utmaningar och möjligheter med den nya ekoförordningen.

Hela programmet och anmälan finns på hemsidan www.luomu.fi/luomupaivat. Sista anmälningsdagen är 18.11.2014.

Ekodagarna hålls i Frami-kokoustalo, Kampusranta 9, Seinäjoki.

Arrangörer är Luomuinstituutti, Luomuliitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa och Ekoviljeliät ry.

luomuinstituutinsivuille.indd