Containerlastning av havre, 4.7.2016!

För första gången kommer havre från Österbotten att exporteras till Kina i container!

Greppa Marknaden Österbotten (tema samarbete med YA!, ÖSP och ProAgria Lantbrukssällskapet) arrangerar  två öppna Demotillfällen för lastning av havre i container, i samarbete med PolarOats!

Kl. 10:00 hos Johnny Granqvist, adress: Gabbelsvägen 17, Övermark

Kl. 16:00 hos Stefan Gulin, adress: Orrgärdsåsvägen 197, Yttermark

Agro-Ytmek deltar med maskinutställning hos Gulin.

Välkommen !

Kaffe med dopp till alla besökare.