Checklistorna för 2021 är uppdaterade!

Vad kan du bocka av på din gårds checklista? Företagets riskhantering är en viktig del av företagsledning, också inom primärproduktionen! Med hjälp av checklistorna är du uppdaterad och har bra koll på vad som behöver göras i god tid.
 
Uppdatera gårdens checklistor så att gårdens beredskap garanterat är i skick!
Länkar till checklistorna:

Växthusföretagets checklista

Nötuppfödning checklista 2021

Mjölkgård checklista 2021

Gårdens checklista inför vårbruket 2021

Djurgårdar allmänt 2021