Bygginvesteringarnas ABC

Projektet Koll på bygget arrangerar kursen Bygginvesteringarnas ABC vid Polaris, Edsevö.

Kursen är riktad till husdjursföretag med planer på att investera, och har som mål att ge en helhetsbild av investeringar. Vad behöver man tänka på innan, under och efter en investering? Hur ska man planera ekonomin? När är bästa tidpunkten att generationsväxla? Hur tar man hand om den nya investeringen på bästa sätt? Dessa är några av ämnena som behandlas under kursen.

Kursen är indelad i två delar.

Del I:  Onsdag  5.11 kl 10 – 15. Vad tänka på innan en investering?

          – Väl planerat – hälften vunnet

          – Utbetalningsansökan

          – Odlingsareal – en begränsande faktor?

          – Generationsväxlingens bästa tidpunkt?

          – Djurmaterial – hur planera? (För mjölkproducenter)

          – Bygga – hur planera rätt för djurens bästa? (För köttproducenter

Del II: Onsdag 19.11 kl 10 – 15. Vad tänka på under och efter en investering?

          – Lån

          – Redovisning

          – Bolagisering

          – Management av utförda investeringar

Plats: Polaris, Edsevö (Hotellikuja 3).

Medverkande är bland andra Juha Ossi från Närings-, trafik- och miljöcentralen, Krister Lindström från Pedersöre Andelsbank och Mari Mukka-Koivumäki från Faba samt Lantbrukssällskapets rådgivare.

Pris: 40 €/deltagare per dag eller 70 €/deltagare för båda dagarna, 24 % moms tillkommer. I priset ingår lunch och kaffe.

Anmälan senast den 28.10 till Carina Ahlnäs, carina.ahlnas@proagria.fi eller tfn.010-839 2200.

Välkommen!