Bondeföretagaren 2/2014 publicerad och postad!

Den här gången är Bondeföretagaren ett temanummer för våra pågående projekt Klimatsmart odling och Koll på bygget.

I Bondeföretagaren 2/2014  kan du bl.a. läsa om  ’Grundtorrläggning – dags att beställa en uppdatering?’, ’Diskussionsgruppen om mjölkkornas fertilitet’, ’Sanera ett tankrumsgolv – hur göra?’, ’Vad gör man i ett investeringsteam?’, ’Gödsla med rötrester’, ’Ekogårdens stödpalett -vad ändras’ och ’Neuvo 2020 -vad är det?’. Det här och mycket mer finns att läsa i tidningen.

Lantbrukssällskapets kundtidning Bondeföretagaren postas till alla i vårt kundregister och kommer ut 2 gånger per år. Om dina kontaktuppgifterna har ändrats, av någon orsak inte får den eller du önskar få Bondeföretagaren så kontakta Carina Ahlnäs, tfn 010-839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi.

Du kan också läsa Bondeföretagaren på vår hemsida. Klicka här.

Vi önskar er goda lässtunder!

BF 2 2014