Bondeföretagaren 1/2015 publicerad!

I Bondeföretagaren 1/2015  kan du bl.a. läsa om ”Börja planera för generationsväxling i tid”, ”Jordbruksstöden 2015”, Hur  påverkas ekogården av stödförändringarna 2015?” Nyckeltal till nytta i produktionsstyrningen på mjölkgårdar”.

BF 1 2015Det här och mycket mer finns att läsa i tidningen.

Lantbrukssällskapets kundtidning Bondeföretagaren postas till alla i vårt kundregister och kommer ut   2 gånger per år. Om dina kontaktuppgifterna har ändrats, av någon orsak inte får den eller du önskar     få Bondeföretagaren så kontakta Carina Ahlnäs, tfn 010-839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi.

Du kan också läsa Bondeföretagaren på vår hemsida. Klicka här.

Vi önskar er goda lässtunder!