Bokföring och deklaration – lämna in bokföringsmaterial och förskottskomplettering

Säsongen med skattedeklarationer kör nu igång för fullt! Våra bokförare är redo! Ring åt er egen bokförare och kom överens om tidtabellen så löper arbetet smidigt. Under rådande omständigheter är det viktigt att på förhand boka tid, så att vi undviker köer. Vi poängterar även användande av munskydd och noggrann handhygien. Vår beredskap till digitala möten är god och vi kan med fördel gå igenom skattedeklarationer digitalt.

 

Kontaktuppgifterna till bokförarna finns på Bokföringssällskapet (länk)  och https://www.lantbrukssallskapet.fi/kontaktuppgifter/personal/.

 

I år är de viktiga datumen dessa:

 

 1.3.2021 Jordbrukssammanslutningarnas jord- och skogsbruksdeklarationer

  • Skogsdeklarationer för sådana som inte har jordbruk eller näringsverksamhet
  • Momsdeklarationer för de som har årsredovisning, samt betalningsdag för momsen
  • Ansökan om återbäring av energiskatt på el och brännolja

 

 

1.4.2021 Jord- och skogsbruksdeklarationer för enskilda näringsidkare (en person eller makar)

  • Skattedeklaration för näringsverksamheten för enskilda näringsidkare
  • Förhandsifyllda privata deklarationer för jordbrukare och näringsidkare
  • Skattedeklaration för näringssammanslutningar (Öb, Kb m.fl.)

 

 

Om förskottsskatten under året inte räcker till går det att ansöka om och betala tilläggsförskott. Om man inte gör det betalar man kvarskatt istället och ränta på den från och med 1.2. Bokföraren kan räkna ut hur stor kvarskatten ungefär blir och ansöka om tilläggsförskott. Nedan finns en beskrivning på hur man gör:

 

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/forskottsskatt-personkund/till%C3%A4ggsf%C3%B6rskott/