Årsmöte den 25.3.2020 är inställt

Lantbrukssällskapets årsmöte den 25.3.2020 flyttas till framtiden!!

Vi informerar under våren om en ny tidpunkt.