Årsmöte 25.6.2020

Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. ordinarie årsmöte

den 25.6.2020 kl. 10:00 vid Lantbrukssällskapets kontor i Vasa, Handelsesplanaden 16 D

(Digitala mötet öppnas redan kl. 9:30 så att deltagarna kan testa tekniken)

Anmälningar till årsmötet senast 11.6.2020.

Anmälda får instruktioner om inloggning till vårt digitala möte.

Anmälningar: carina.ahlnas@proagria.fi eller via telefon 010-839 2200