Anmäl dig till växtskyddsexamen tent!

Enskild tent för växtskyddsexamen kan du göra genom att anmäla dig till Lantbrukssällskapets tentanordnare; Jan-Erik Back, 050-4417 511, Rickard Rex, 040-5150 285, Magnus Långskog, 050-5511 693 eller Kaisa Haga (växthus), 050-9115 920 eller e-post fornamn.efternamn@proagria.fi.

Vi har haft datum inplanerade för fysiska grupptenter i februari, men måste nu avvakta pga coronaläget.

Det finns även möjlighet att avlägga tenten via nätet; https://www.lantbrukssallskapet.fi/tjanster/proagrias-elektroniska-vaxtskyddsexamen/.