Ändringar av såningsarealerna kan anmälas fram till 15.6

MAVIs pressmeddelande 25.5: Jordbrukarna kan fram till 15.6.2015 göra anmälan om ändringar som de gjort i såningsarealerna efter stödansökan. Ändringsanmälan öppnar i Viputjänsten 3.6, och också Vipurådgivaren går att använda under tiden för ändringsansökan. Gårdar som har lämnat in den samlade stödansökan elektroniskt bör anmäla också ändringarna i Viputjänsten, eftersom det minskar möjligheterna för fel och påskyndar handläggningen av dessa sökandes ansökningar vid kommunen. Gårdar som har lämnat in pappersansökan kan göra ändringsanmälan bara på pappersblankett 117.  Läs hela pressmeddelande på http://www.mavi.fi

IMG_0807