Ändring i sista såningsdag – Jordbruksministeriet ger anvisningar om sådden !

JSM 30.6.2015

Jord- och skogsbruksministeriet ger mer ingående anvisningar när det gäller problem med sådden som följer av det regniga vädret. Det finns fortfarande åkrar som är osådda på grund av vårens och försommarens dåliga väder. Jordbrukarna har köpt utsäde färdigt och gjort övriga produktionsplaner för odlingssäsongen, varför det skulle vara bra att få börja med sådden. Att sådden är gjord inverkar också på miljö- och ekoersättningarna. Enligt stödvillkoren är den sista dagen för sådd i regel den 30 juni.

Ministeriet ger närmare anvisningar om hur en jordbrukare kan gå tillväga i olika situationer som gäller sådden när man följer den arealanmälan som lämnades in den 15 juni. Även då när sådden sker efter den 30 juni, är det viktigt att jordbrukaren följer arealanmälan.

Om jordbrukaren tycker att det ännu är värt att så är det möjligt också efter den sista juni. I det fallet måste kommunen så fort möjligt få en anmälan om förseningen samt orsaken till den.

Om jordbrukaren däremot är av den åsikten att det inte längre lönar sig att så och att de osådda åkrarna är betydande för gården, ska jordbrukaren informera kommunen om detta.

Om kommunen godkänner anmälan, betalas till exempel de direkta stöden ut enligt ansökan. Ifall anmälan inte godkänns, måste jordbrukaren annullera alla stöd för den osådda arealen. För arealen betalas då inte några stöd, och det blir inte heller några sanktioner vid övervakningen.

Alternativa handlingssätt vid problem med sådden på grund av väta

  1. Om jordbrukaren tycker att det ännu är värt att så är det möjligt också efter den sista juni. I det fallet måste kommunen så fort möjligt få en anmälan om förseningen samt orsaken till den (oöverstigligt hinder). Anmälan ska lämnas in inom 15 arbetsdagar, dvs. den sista anmälningsdagen är den 21 juli. Orsaken till förseningen som beror på förhållandena ska bevisas till exempel med information om nederbördsmängder eller med bilder av våta åkrar. Detta alternativ innebär att åkrarna ska sås enligt arealanmälan den 15 juni genast när åkrarna är tillräckligt torra. Stöden kan då betalas ut enligt ansökan.
  2. Om jordbrukaren däremot är av den åsikten att det inte lönar sig att så i juli och att de osådda åkrarna är betydande för gården, ska jordbrukaren informera kommunen om detta enligt punkt 1. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar sedan om den osådda arealen har påverkat gården på ett betydelsefullt sätt.Betydelsen av att åkrarna har blivit osådda bedöms av kommunen bl.a. utifrån storleken av den osådda arealen, vad det betyder för djurens utfodring eller gårdens inkomster eller hur viktig grödan är för gården. Förutom att jordbrukaren anger orsaken till att åkrarna blivit osådda ska jordbrukaren redogöra för varför den osådda arealen är viktig för gården.
  3. Om kommunen godkänner anmälan, betalas stöden i regel ut för de osådda åkrarna. Mer information om utbetalningen av olika stöd för en osådd areal finns i Landsbygdsverkets pressmeddelande av 25.6.2015.
  4. Om kommunen inte godkänner anmälan, ska jordbrukaren annullera alla stöd för den osådda arealen. För arealen betalas då inte några stöd, och det blir inte heller några sanktioner vid övervakningen. Annulleringen inverkar inte på skiftets ersättningsberättigande eller stödrättigheter. Anvisningarna för att annullera stöd finns i Landsbygdsverkets pressmeddelande av 25.6.2015.
  5. Om jordbrukaren redan nu bedömer att den osådda arealen är liten och obetydlig, ska jordbrukaren annullera stöden. Årets stöd betalas då inte ut för arealen.

Mer information:
avdelningschef, överdirektör Risto Artjoki, tfn 0295 162 286
konsultativa tjänstemannen Mirja Kiviranta, tfn 0295 162 352

Länk till JSMs hemsida är http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/markyys_150629_sv.html