Ändrat datum för Växtskyddsexamen 4.4

Tentamenstillfällen med genomgång av kursmaterialet ordnas av Lantbrukssällskapet:

Plats: YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

Datum: OBS Ändrad dag! 4.4 kl. 12.00

Dagsprogram:

12:00 – 14:00  Genomgång av kursmaterialet

14:00 – 14:30   Kaffe

14:30 – 15:30 Tent

 Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor: www.tukes.fi/vaxtskydd

Pris:   90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 €  inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälan med kontaktuppgifter samt FO-nr görs till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi  en vecka före respektive tillfälle.