Allatiders mjölk-seminarium dag 1 – anmäl er!

Åkern är grunden för effektiv användning av gårdens produktionsinsatser. Idén om klimatsmart odling vilar också på marken. Satsa på att tillsammans med bland annat AD Paul Riesinger fundera på hur upprätthålla och förbättra markens bördighet.

Välkommen på Seminarium 25.1.2021 – på distans – du kan lyssna vid din egen dator 😊

Program och anmälan hittar ni här: https://www.lantbrukssallskapet.fi/allatiders-mjolk-seminarium-dag-1-25-1-2021/