AFD Paul Riesinger föreläser i Österbotten

Hur får man ökad mullhalt och högre kolinlagring och därigenom bättre växtkraft? AFD Paul Riesinger från Yrkeshögskolan Novia föreläser under ett par dagar om långsiktighet i markvård och strukturvård. Vidare föreläsare han om Vilken inverkan har växternas rotsystem för markluckringen? Allt detta  inom ramen för projektet ”Klimatsmart odling”.

Den första dagen hålls på Optima i Jakobstad onsdag 12.3. och den andra dagen på Söff i Yttermark torsdag 13.3. Dagarna börjar kl. 9.30 och slutar 15.30.

I Jakobstad behandlas dessutom ny vallskördeteknik och i Yttermark berättar Caraway Finland om kummin i växtföljden och Lantbrukssällskapet behandlar höstrapsen i växtföljden.

Info om program och anmälan ses i Händelsekalendern för respektive dag.

Arrangör: Klimatsmart odling