7 nya österbottniska 100-tonnare 2020!

För mjölkgårdar som hör till produktionsuppföljningen registreras varje enskild kos månatliga mjölkmängd. Under kons livstid kan det bli en hel del och vissa kor når den ärofyllda milstolpen 100 000 kg producerad mjölk. Det är ett mått på en hållbar, välmående, lönsam och klimatsmart ko! Det ger tillträde i den nationellt exklusiva klubben 100-tonnare och belönas bl.a. av Lantbrukssällskapet, Faba och mejerierna.

Under 2020 premierades 7 nya 100-tonnare i Österbotten – fint jobbat och något att vara stolt över! Under 2021 kommer årets 100-tonnare att få glänsa i flödet. På bilden en av fjolårets stjärnor; Mikael & Anne-Maj Österbergs Brithney.