Utfodringsplanering för dikor

Nu närmar sig vårkalvningarna på dikogårdarna! Vår nya husdjursrådgivare Asta Himmanen betjänar Dig som dikoproducent med utfodringsplanering i produktionens alla skeden. Hon kommer även ut på gårdsbesök för diskussion kring tillväxt och hullklasser.

 

Asta Himmanen

050-412 2168