Underbevattningstillfälle

ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Greppa vattnet i Österbotten ordnar med samarbetspartners ett underbevattningstillfälle på söderfjärdens försöksfält den 16.06.2021 klockan 14.00 – 16.00. Adress: Söderfjärdsvägen 849. Under tillfället kommer förevisning av solcellsvattenpumpar, förevisning av SBDam och information om undervattningsmetoder att ske. Tillfället är öppet för alla, anmälning tas emot på carina.ahlnas@proagria.fi eller nummer: 010 839 2200 OBS! Kom ihåg att iaktta nuvarande corona-anvisningar.