Information till dikessammanslutningar

Aktivering av dikningssammanslutningar och underhållsprojekt 17032021_ESB Disponenttjänster och kontrollmätningar av utfall Info för dikningsammanslutningar Investeringsstöd för täckdikning och rörläggning Näring i förändring, Petter Hoglund Stöd för grundtorrläggningsprojekt 17032021 uppdatering av kostnadsförelningar   Video från tillfället (Youtube)