Österbottens Näringshjul

Nu går det undan! Februariträffen närmar sig, dessa platser och tidpunkter gäller. Denna gång är det matjord som är tema, med frågeställningen. Hur ta hand om jorden för att utnyttja/förbättra dess produktionskapacitet? Föreläsare Jussi Knaapi  Kronoby  11.2 Marina’s,Södra Terjärvvägen 10 9:30 – 12:00 Vörå  13.2 Norrvalla, Vöråvägen 305 18:30 – 21:00 Närpes  20.2 Söff, Vasavägen 764 18:30 – 21:00 Övriga ämnen som det blir under vintern är: Februari: Markstruktur Agronom Jussi Knaapi Slutet av Mars: Mellangrödor/växter Det finns rum för mera deltagare på alla orter. OBS! tidigare deltagare anmäler om de inte kommer att delta. Anmälan görs på e-post carina.ahlnas@proagria.fi eller telefon 010-839 2200 senast 7.2 (Närpes 17.2) Välkomna!